Skip to main content
32
58

Lekcje zawodoznawcze dla uczniów klas III gimnazjum

Wersja do wydruku

LEKCJE ZAWODOZNAWCZE DLA UCZNIÓW
KLAS III GIMNAZJUM NR 11
w technicznych szkołach ponadgimnazjalnych
NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

07 stycznia 2010r. uczniowie klas III naszego gimnazjum zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru w Sosnowcu po raz drugi. Tym razem uczniowie zapoznali się z budynkiem szkoły na Grotta Roweckiego. Gimnazjaliści uczestniczyli w zajęciach z ceramiki i obróbki szkła. Szkoła kształci przyszłych adeptów sztuki ceramicznej i rzeźbiarskiej.

Zajęcia były bardzo interesujące. Każdy z uczniów mógł własnoręcznie wykonać wybraną przez siebie techniką dzieło plastyczne, którym potem mógł pochwalić się przed rodzicami w domu. Uczniowie obejrzeli większość pracowni zawodoznawczych i wszystkie prace wykonane przez uczniów tej szkoły - wyeksponowane na korytarzach budynku.

Spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem. Zaproszono uczniów do kontynuowania nauki na wybranej specjalności.
Zobacz zdjęcia
Tekst: mgr Ewa Brachaniec, mgr Halina GruszeckaLEKCJE ZAWODOZNAWCZE DLA UCZNIÓW
KLAS III GIMNAZJUM NR 11
w technicznych szkołach ponadgimnazjalnych
NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA


14 grudnia 2009r. uczniowie klas III gimnazjum zostali zaproszeni do Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu. Szkoła kształci przyszłych adeptów sztuki elektronicznej i informatycznej w przeważającej części są to chłopcy. Jednak mimo wszystko, szkołą zainteresowały się także nasze uczennice, które uważnie słuchały prezentacji kierunków kształcenia.

Gimnazjaliści obejrzeli większość pracowni zawodoznawczych i wszystkie obiekty sportowo – kulturowe, których w szkole nie brakuje.

Spotkaliśmy się z bardzo serdecznym przyjęciem. Zaproszono uczniów do kontynuowania nauki na wybranej specjalności.

Tekst:mgr Ewa Brachaniec Doradca zawodowySPOTKANIA LICEALISTÓW NA
TERENIE NASZEJ SZKOŁY Z
PRZEDSTAWICIELAMI WYŻSZYCH
UCZELNI

W dniu 09.12.2009r. licealiści spotkali się na terenie naszej szkoły z przedstawicielami Wyższych Uczelni.

Tym razem swoją ofertę kształcenia przedstawiła Wyższa Szkoła Zarządzania i Ochrony Pracy w Katowicach. Prezentacja szkoły połączona była z bardzo interesującym wykładem dr Wojciecha Śmieja - wykładowcy na tej uczelni. Tematem wykładu była „Współczesna nowomowa - czyli jak wolny rynek psuje język”. Słuchaczami wykładu byli uczniowie klas dziennikarskich oraz nauczyciel prowadzący zajęcia z języka polskiego Pani mgr Magdalena Adamczyk. Przekazywane treści pozwoliły licealistom na refleksję, w jaki sposób język polski zmieniał się na przełomie tysiącleci. Liczne przykłady nowomowy przytaczane przez dr Śmieja wzięte z życia codziennego, wzbudzały żywe reakcje wśród licealistów.

Spotkanie nagrodzono brawami i zaproszeniem przedstawicieli uczelni do dalszej współpracy z naszą szkołą.
Tekst: Ewa Brachaniec Doradca ZawodowyLEKCJE ZAWODOZNAWCZE DLA UCZNIÓW
KLAS III GIMNAZJUM NR 11
w technicznych szkołach ponadgimnazjalnych

NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA


Grudzień jest kontynuacją prezentacji szkół technicznych na terenie miasta Sosnowca gimnazjaliści trzecich klas w dniach 07 i 10 grudnia 2009r. odwiedzili Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Sosnowcu.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych tych szkół oprowadzili naszych uczniów po pracowniach, w których oprócz oglądania prac wykonanych przez starszych kolegów mogli osobiście uczestniczyć w ćwiczeniach przygotowanych specjalnie dla nich do prezentacji. Tak jak wszystkie spotkania i te, zakończyły się rozdaniem folderów i informacji dotyczących kształcenia w tych szkołach.
Tekst: mgr Ewa Brachaniec Doradca zawodowyLEKCJE ZAWODOZNAWCZE DLA UCZNIÓW
KLAS III GIMNAZJUM NR 11
w technicznych szkołach ponadgimnazjalnych
NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

W dniu 12.11.2009r.uczniowie klas gimnazjalnych wraz z doradcą zawodowym odwiedzili Zespół Szkół Technicznych w Sosnowcu przy ul. Legionów 9.

Młodzież po wysłuchaniu i obejrzeniu prezentacji dotyczącej kierunków kształcenia została zaproszona do uczestnictwa w zajęciach zawodoznawczych. Pokazano uczniom pracownię komputerową wraz z pracami graficznymi uczniów; laboratorium, gdzie jedna z naszych uczennic samodzielnie przeprowadziła doświadczenie na twardość wody; pracownię elektryczną i na koniec uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności językowe przy tablicy interaktywnej w pracowni języków obcych. Spotkanie zostało podsumowane przez naszą młodzież jako ciekawe i godne polecenia.


W dniu 17.11.2009r. uczniowie III klas gimnazjalnych udali się do Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sosnowcu przy ul. Grota Roweckiego. Nauczyciele tej szkoły wraz ze swoimi uczniami przeprowadzili prezentację szkoły. Omówione zostały wszystkie kierunki kształcenia na rok 2010/2011. Gimnazjaliści mieli okazję porozmawiania z uczniami na temat nauki na poszczególnych kierunkach, obejrzenia wszystkich pracowni przedmiotowych, biblioteki, czytelni, pomieszczeń sportowych.

Tekst : mgr Ewa Brachaniec Doradca Zawodowy


LEKCJE ZAWODOZNAWCZE DLA UCZNIÓW
KLAS III GIMNAZJUM NR 11
w technicznych szkołach ponadgimnazjalnych
NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

W dniu 07 października 2009 r. uczniowie klasy III C Gimnazjum Nr 11 i doradca zawodowy udali się do szkoły ponadgimnazjalnej Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Sosnowcu przy ulicy Kilińskiego 25.

Uczniowie byli zainteresowani zawodem spawacza. Po przybyciu do szkoły kierownik warsztatów zawodowych pokazał uczniom wszystkie stanowiska zawodowe, na których być może w przyszłości uczniowie będą odbywali praktyki. Uczniowie poznali warsztat spawalniczy i zobaczyli swoich starszych kolegów w czasie zajęć. Wszystkie aspekty związane z nauką na tym kierunku w tej szkole zostały szczegółowo omówione i zaprezentowane uczniom.

 


W dniu 28 października 2009 r. uczniowie z klasy III B gimnazjum z doradcą zawodowym odwiedzili Zespół Szkół Architektoniczno – Budowlanych w Sosnowcu na ul. Braci Mieroszewskich 42.

Uczniowie zostali oprowadzeni po szkole przez nauczyciela przedmiotów zawodowych mgr Swietłanę Koniuszewską. Oglądali sale lekcyjne oraz prace wykonane przez uczniów tej szkoły prezentowane w holu szkoły. Ważnym elementem w poznawaniu kierunków kształcenia w Zespole Szkół było obejrzenie przez uczniów warsztatów szkolnych, gdzie nauczyciele prowadzący te warsztaty pokazywali i wyjaśniali specyfikę nauki na poszczególnych kierunkach. Zainteresowanie szkołą rosło wprost proporcjonalnie do ilości obejrzanych stanowisk warsztatowych.

Spotkanie zakończyło się wpisem do pamiątkowej księgi szkoły i podziękowaniem za miłe przyjęcie.


W dniu 29 października 2009 r. uczniowie klas III i II gimnazjum wraz z opiekunem świetlicy mgr Haliną Gruszecką i doradcą zawodowym Ewą Brachaniec odwiedzili warsztaty Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru przy ulicy Warneńczyka w Sosnowcu.
Uczniowie zapoznali się ze wszystkimi pracowniami szkoły, w których odbywały się zajęcia poszczególnych grup warsztatowych. Gimnazjaliści obejrzeli warsztat krawiecki, gdzie uczennice z Zespołu Szkół przygotowywały swoje kroje do szycia; pracownię stylizacji ubioru; pracownię kosmetyczną oraz cieszącą się największym zainteresowaniem pracownię fryzjerską, gdzie kilka z uczennic z Gimnazjum Nr 11 poddało się zabiegom stylizacji swojego uczesania. Szkoła na tyle zainteresowała uczniów, że na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy wyrazili chęć obejrzenia jeszcze dwóch pracowni : ceramicznej i obróbki szkła w późniejszym terminie na ulicy Grota Roweckiego. Doradca zawodowy z Zespołu Szkół Projektowania i Stylizacji Ubioru mgr Wojciech Kusy podsumował spotkanie bardzo ciekawą prezentacją multimedialną na temat kierunków kształcenia w tej szkole.

Tekst:mgr Ewa Brachaniec Doradca Zawodowy

Content
Content