Skip to main content
32
58

Historia szkoły

Wersja do wydruku


HISTORIA SZKOŁY

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Walentego Roździeńskiego w Sosnowcu, to obecnie wspólna nazwa dla I Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum Nr 11.
I Liceum Ogólnokształcące powstało w 1948 roku.

W początkowym okresie działalności (do 1952 r.) szkoła była pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Wówczas cykl kształcenia rozbity był na siedem lat nauczania w szkole podstawowej i cztery lata w liceum. Liceum nosi imię Walentego Roździeńskiego od 1964 roku.

Imię to zostało przyjęte ze względu na położenie szkoły w pobliżu huty "Buczka", fabryki FAKOP i kopalni Sosnowiec. Walenty Roździeński to poeta hutnik. Jego dzieło "Officina ferraria abo huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego" opisuje życie i pracę hutników.

W latach 1978-1988 w budynku razem z uczniami chodzącymi do Liceum Ogólnokształcącego uczyła się młodzież Liceum Medycznego. Obie szkoły tworzyły Zespół Szkół. Rozdzielenie szkół nastąpiło w 1988 roku z powodu potrzeby nagłego remontu Szkoły Podstawowej Nr 16 i konieczności zapewnienia nauki uczniom klas młodszych blisko miejsca zamieszkania.

Od roku 1988 I Liceum Ogólnokształcące im. Walentego Roździeńskiego do 1999 r. było szkołą samodzielną, przeżywającą okres rozwoju. Wprowadzono nowe profile i języki. Nastąpiła modernizacja szkoły. W roku 1999 w związku z reformą systemu oświaty obok liceum powołane zostało Gimnazjum Nr 11. Od roku 2000 istnieje Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Walentego Roździeńskiego.
Obchody jubileuszu 60 lecia szkoły

Content
Content