Skip to main content
32
58

Grono profesorskie

Wersja do wydruku

GRONO PROFESORSKIE 2018/2019


JĘZYK POLSKIdr Zbigniew Ambrożewicz
mgr Olga Dziedzina
mgr Danuta Kiełb

MATEMATYKAmgr Zbigniew Cecot
mgr Ewa Kośmider
dr Krzysztof Dłutek

JĘZYK ANGIELSKImgr Izabela Boyko
mgr Ewa Kubica
mgr Aneta Wieczorkowska
mgr Monika Szar

JĘZYK NIEMIECKImgr Magdalena Nowak

JĘZYK FRANCUSKImgr Jadwiga Ragan

JĘZYK ROSYJSKImgr Łukasz Woźniczko

JĘZYK WŁOSKImgr Agnieszka Skałka

JĘZYK HISZPAŃSKImgr Justyna Pająk

HISTORIA / WOSmgr Izabela Dobrzyńska
mgr Szczepan Dyrka
mgr Joanna Grzegorska
mgr Krzysztof Krok

GEOGRAFIAmgr Anna Porzycka-Zjawiony

BIOLOGIAmgr Iwona Bartyzel - Szymczyk

FIZYKAmgr Aneta Polewczak-Korladzka

CHEMIAmgr Anna Płonka

INFORMATYKAmgr Marzanna Grzeszczuk
mgr Piotr Kępa
mgr Krzysztof Krok
mgr Aneta Polewczak – Korladzka

MUZYKAmgr Krzysztof Konar

WYCHOWANIE FIZYCZNEmgr Lidia Anton
mgr Katarzyna Czajęcka
mgr Agnieszka Drozdowska
mgr Małgorzata Minor

ZAJĘCIA TEATRALNEmgr Joanna Grzegorska

ZAJĘCIA TECHNICZNEmgr Manuela Lotko

RELIGIAks. dr Stanisław Gruca
ks. mgr Ryszard Rydlak

ETYKAdr Zbigniew Ambrożewicz

GRAFIKA KOMPUTEROWAmgr Marzanna Grzeszczuk

PSYCHOLOG SZKOLNY-neurologopedamgr Ewa Kaczor

BIBLIOTEKA SZKOLNAmgr Sylwia Żłobińska

DORADCA ZAWODOWYmgr Ewa Brachaniec
mgr Sylwia Tatara

nauczyciel fizjoterapeutamgr Agnieszka Mleczko

terapeuta pedagogicznymgr Magdalena Nowak

terapeuta pedagogicznymgr Agnieszka WięcekGrono Pedagogiczne - Zajęcia archiwumGrono Pedagogiczne rok szkolny 2016/2017

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2015/2016

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2014/2015

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2013/2014

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2012/2013

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2011/2012

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2010/2009

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2009/2008

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2008/2009

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2007/2008----Brak (prosimy o przesłanie)

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2006/2007----Brak (prosimy o przesłanie)

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2005/2006----Brak (prosimy o przesłanie)

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2004/2005----Brak (prosimy o przesłanie)

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2003/2004

Grono Pedagogiczne rok szkolny 2002/2003----Brak (prosimy o przesłanie)

Content
Content