Skip to main content
32
58

PROJEKT COMENIUS II SPOTKANIE W LONDYNIE

Wersja do wydruku

PROJEKT COMENIUS II SPOTKANIE W LONDYNIE

Uczniowie i nauczyciele Naszej Szkoły byli uczestnikami spotkania organizowanego w ramach Projektu Comenius, które odbyło się w dniach 22-26 luty 2009r. w Londynie. Projekt ten realizuje temat „Innowacje w interwencjach kryzysowych” a jest wynikiem współpracy w ramach sieci tematycznych Comeniusa (projekt Europejska Bezpieczna Szkoła). Głównym celem wyjazdu było budowanie bezpiecznego środowiska szkolnego a także wymiana informacji na temat sposobów zapobiegania przemocy oraz zmniejszania skali zachowań aspołecznych w szkole. Celem wyjazdu było również doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
W projekcie biorą udział cztery szkoły: Greig City Academy z Anglii, Alavan Koulu z Finlandii, Mecidiyeköy Lisesi z Turcji i Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu z Polski. Naszą szkołę w Anglii reprezentowało pięcioro uczniów: Aleksandra Włoszczowska z klasy II Ag, Agnieszka Siemieniec z klasy I C, Maciej Masłoń z klasy IIA oraz Klaudia Zemła i Piotr Zbrzeski z klasy IIC, którzy wyjechali pod opieką nauczycieli mgr Marii Studenckiej, mgr Dominiki Śmidowicz i mgr Agnieszki Bartnik.

Zobacz Zdjęcia


• DZIEŃ 1 Pierwszy dzień pobytu w Londynie upłynął nam głównie na zwiedzaniu londyńskich zabytków. Dotarliśmy na miejsce spotkania jako pierwsi, więc czas do przyjazdu szkół z Finlandii i Turcji wykorzystaliśmy na spacer po mieście, odwiedzenie muzeów i galerii. Wieczorem, gdy wszyscy uczestnicy projektu byli już w komplecie spotkaliśmy się na powitalnej kolacji i zapoznaliśmy się z planem naszego pobytu w Londynie.


• DZIEŃ 2 Na drugi dzień pobytu zaplanowane zastało spotkanie wszystkich uczestników w szkole Greig City Academy, będącej gospodarzem, w której odbyło się oficjalne otwarcie drugiej konferencji w ramach naszego projektu. W szkole zostaliśmy serdecznie powitani przez dyrektora i głównego koordynatora projektu, który zapoznał nas z zasadami funkcjonowania brytyjskiego systemu edukacji; nastąpiło również oficjalne przedstawienie się wszystkich uczestników projektu.

Później udaliśmy się na wycieczkę po szkole, gdzie mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądają sale lekcyjne, biblioteka, sala gimnastyczna i inne pomieszczenia. Po szkole oprowadzał nas nauczyciel wychowania fizycznego polskiego pochodzenia oraz towarzyszyło nam 4 uczniów również pochodzących z Polski.

Po powrocie do sali konferencyjnej na uczniów czekało pierwsze zadanie. Uczniowie z Polski, Finlandii i Turcji mieli odnaleźć podobieństwa i różnice między własną a angielską szkołą. Następnie odbyła się krótka pogadanka z policjantem pracującym w szkole na temat bezpieczeństwa i wykład szkolnego pedagoga dotyczący konfliktów między uczniami, sposobów ich rozpoznawania oraz rozwiązywania.

Po wykładzie uczniowie zostali podzieleni na międzynarodowe grupy i ich zadanie polegało na przedstawieniu konfliktów, z którymi spotykają się w szkole, a także sposobów w jaki można je rozwiązać. Po zajęciach w szkole udaliśmy się na wspólną kolację i kręgle, która miała na celu integrację uczniów.

• DZIEŃ 3 Trzeci dzień pobytu w Londynie spędziliśmy również na pracy w angielskiej szkole. Zajęcia rozpoczęły się od wykładu i pogadanki pedagoga szkolnego na temat roli mediacji w rozwiązywaniu szkolnych konfliktów. Tym razem do zadań uczniów należało m.in. opracowanie w grupach przykładowej scenki konfliktu szkolnego, w której każda osoba pełniła określoną rolę: mediatora, obserwatora i osób skłóconych.

Następnie udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie odbył się trening AVEKKI prowadzony przez fińskiego nauczyciela, który miał na celu zapoznanie uczniów i nauczycieli z technikami obronnymi w sytuacjach zagrożenia.

• DZIEŃ 4 Czwarty dzień przeznaczony był na podsumowanie dotychczasowej pracy. Uczniowie planowali w jaki sposób rozpropagować w swoich szkołach wiedzę i umiejętności nabyte w czasie pobytu w Londynie, tak aby dotrzeć do jak największej liczby swoich rówieśników. Powstały pomysły m.in. na prezentacje multimedialne, gazetki szkolne i wiele innych.

To były wspaniałe dni, które bardzo szybko minęły, ale wrażenia i wspomnienia zostaną. We wrześniu to my będziemy gościć uczestników projektu w Naszej Szkole i postaramy się aby i oni czuli się u nas tak dobrze jak my u nich.

Tekst:mgr Agnieszka Bartnik

Oto co nasze szkoły partnerskie piszą o sobie:


Greig City Academy

jest wielonarodowościową szkołą zlokalizowaną w północnym Londynie, gdzie około połowa uczniów posługuje się językiem angielskim jako językiem drugim. Uczniowie naszej szkoły są absolwentami ponad 60 różnych szkół podstawowych i odzwierciedlają zróżnicowanie kulturowe dzielnicy Haringey.

Celem placówki jest podzielenie się dobrymi praktykami z pozostałymi szkołami partnerskimi, które na co dzień nie doświadczają problemów związanych z wielokulturowością, jak również nauczyć się od nich procedur, które będą pomocne we wdrażaniu Karty Szkoły Demokratycznej Bez Przemocy.


http://www.greigcityacademy.co.uk/


Mecidiyeköy Lisesi

jest szkołą zlokalizowaną w Stambule, w dzielnicy zamieszkanej przez różne grupy etniczne i charakteryzuje się dość dużą liczbę imigrantów. Niektóre z tych grup powodują konflikty i przyczyniają się do wzrostu poczucia odseparowania. Chcielibyśmy się nauczyć jak nasi partnerzy radzą sobie z trudnymi sytuacjami i wspólnie wypracować nowe rozwiązania.


www.mecidiyekoylisesi.k12.tr


Alava

jest jedną ze szkół specjalnych w Kuopio. Nasi uczniowie cierpią na dolegliwości natury fizycznej i psychicznej, są to dzieci i młodzież (7-18 lat) badane i leczone w szpitalu uniwersyteckim. Jednostka Niuva znajduje się na oddziale dla nastolatków, gdzie leczy się min. poważne zaburzenia zachowania, mogące prowadzić do samobójstwa.

Podstawą działania naszej szkoły jest nauczanie mające na celu wdrożenie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami z powrotem w ogólny system edukacyjno-wychowawczy. Nasza szkoła chciałaby się podzielić swoimi doświadczeniami na polu nauczania specjalnego.

Możemy zaoferować model działania zmierzający do skutecznego zapobiegania i panowania nad przejawami przemocy w szkole. Naszym celem jest praca zespołowa wielu specjalistów i nauczanie dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Chcielibyśmy rozwijać się zawodowo i poszerzać perspektywy ucząc się od naszych partnerów, w ten sposób zapewniając takie samo zrozumienie istoty zapobiegania przemocy i agresji wśród dzieci.


http://www.peda.net/veraja/kuopio/alava


Tekst: mgr Maria Studencka
Content
Content