Skip to main content
32
58

Warsztaty ekologiczne

Wersja do wydruku

Dnia 22 stycznia odbyły się w Naszej Szkole warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez Jarosława Kasprzyka, przedstawiciela Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego Klubu Gaja, z którym od kilku lat współpracujemy.

W warsztatach wzięli udział uczniowie 3 klas gimnazjalnych. Tematyka zajęć poświęcona była ochronie środowiska naturalnego, a w szczególności dwóm programom realizowanym przez Klub Gaja: Pomagamy zwierzętom – chronimy klimat oraz Zaadoptuj rzekę. W czasie zajęć poruszone zostały problemy związku pomiędzy produkcyjną hodowlą zwierząt a zmianami klimatu, rozmawiano o prawach i warunkach bytowania zwierząt hodowanych na masową skalę, o niebezpieczeństwach związanych z globalnym ociepleniem, takich jak: susze, powodzie, huragany i klęski nieurodzaju. Uwagę poświęcono również ochronie wód, dyskutowano na temat zanieczyszczeń wód i ich konsekwencjach, a także o znaczeniu wody w życiu codzienny człowieka.
Zobacz zdjęcia

Tekst: mgr Agnieszka Bartnik

Content
Content