Skip to main content
32
58

Rekolekcje Wielkopostne w ZSO NR 1

Wersja do wydruku

HARMONOGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

W dniach od 8 do 10 marca (pon-wt-śr) odbędą się REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE dla uczniów gimnazjum i liceum w kościele parafialnym na Środuli.

W związku z niewystarczającą frekwencją na rekolekcjach w ubiegłych latach nasi katecheci w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną zaproponowali połączenie ich z zajęciami lekcyjnymi realizowanymi wg następującego harmonogramu:

a) LICEUM – poniedziałek, wtorek oraz GIMNAZJUM – środa
- od godz. 8.00 do 8.15 – kontrola obecności uczniów przez kościołem na Środuli
- od 8.15 – 9.15 – nauka rekolekcyjna
- od 9.15 do 9.45 - powrót z nauczycielami do szkoły
- od 9.50 do 15.15 – zajęcia lekcyjne wg obowiązującego planu
- od 8.00 do 9.40 – osoby nie uczestniczące w lekcjach religii realizują zajęcia z doradcą zawodowym P. Ewą Brachaniec

b) GIMNAZJUM – poniedziałek i wtorek oraz LICEUM – środa
- od godz. 8.00 do 11.35 – zajęcia lekcyjne wg obowiązującego planu
- od 11.35 do 12.00 – przejście do kościoła z nauczycielami wyznaczonymi
- od 12.00 do 13.00 – nauka rekolekcyjna
- po godz. 13.00 – powrót do szkoły z wyznaczonymi nauczycielami ( z wyjątkiem uczniów zamieszkałych na Środuli i za zgodą rodziców - kartki od rodziców należy odebrać po rekolekcjach)
- od godz. 11.35 – 13.25 – uczniowie nie uczestniczący w lekcjach religii realizują zajęcia świetlicowe w świetlicy szkolnej z P. Haliną Gruszecką.

HARMONOGRAM WYJŚĆ DO KOŚCIAŁA NA ŚRODULI

1) LICEUM
a) klasa 1a – pon-wt-śr – P. M. Adamczyk
b) klasa 1b - pon-wt-śr – P. I. Bartyzel - Szymczyk
c) klasa 1c - pon-wt-śr – P. O. Dziedzina
d) klasa 2a - pon-śr – P. Sz. Dyrka, wt - K. Czajęcka
e) klasa 2b – pon-wt – P. A. Dolińska-Konina, śr – G. Kowalczyk
f) klasa 2c - pon-wt-śr – P. M. Fornalczyk – Kluk
g) klasa 2d - pon-wt-śr – P. M. Jarczyński
h) klasa 3a – wt- P. P. Matyszkiewicz, pon- śr - A. Bartnik,
i) klasa 3b - pon-wt-śr – P. J. Jelonek
j) klasa 3c – pon – P. M. Grzeszczuk, wt-śr – P. Przybyl
k) klasa 3d - pon-wt-śr – P. E. Biłek

2) GIMNAZJUM
a) klasa 1a - pon-wt-śr – P. D. Lichwała
b) klasa 1b - pon-wt-śr – P. G. Bartczak - Konkol
c) klasa 1c – pon – wt – P. A. Porzycka - Zjawiony, śr – K. Czajęcka
d) klasa 1 d - pon-wt-śr – R. Śmidowicz
e) klasa 2a – pon-wt- M. Nowak, śr – L. Anton
f) klasa 2b - pon-wt-śr – P. A. Polewczak - Korladzka
g) klasa 2c - pon-wt-śr – P. M. Szar
h) klasa 2d - pon-wt-śr – P. A. Chruściel
i) klasa 3a - pon-wt-śr – D. Śmidowicz
j) klasa 3b - pon-wt-śr – P. K. Oleksy
k) klasa 3c - pon-wt-śr – P. K. Jakubczyk

Wszystkich wychowawców lub wyznaczonych nauczycieli zobowiązuję do zajęcia miejsca w kościele obok swojej klasy. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do rzetelnego sprawdzania obecności oraz wpisywania jej do dziennika lekcyjnego.

Content
Content