Skip to main content
32
58

TPD

Wersja do wydruku

istnieje od września 2002 roku, choć z informacji historii szkoły wynika, że od samego początku związana ona była ze Stowarzyszeniem. Przewodniczącą szkolnego koła jest Pani mgr Halina Gruszecka, którą w tej działalności wspierają mgr Gabriela Bartczak- Konkol oraz mgr Anna Porzycka- Zjawiony. Pomocą służą także inni nauczyciele oraz księża sercanie, którzy propagują oraz uwrażliwiają naszą młodzież na potrzeby zarówno ludzi jak i zwierząt.

Szkolne koło TPD zachęca młode pokolenie do aktywnej pracy, mającej na celu pomoc dzieciom z najuboższych rodzin, chorym, pokrzywdzonym przez los.

Ponadto nasza szkoła współpracuje z Zarządem Oddziału Miejskiego TPD w Sosnowcu oraz wieloma innymi instytucjami. Między innymi są to:
• Ośrodek profilaktyki Dziecka i Rodziny
• Dom Samotnej Matki
• Hospicjum w Mysłowicach
• Schronisko dla zwierząt w Sosnowcu
• Szkoła Podstawowa nr 16
• Szkoła Podstawowa nr 10
i wiele innych.

Włączamy się także w inne akcje pomocowe, np. współpracując ze Stowarzyszeniem „Gaja” w Tychach, umożliwiamy wykup koni skazanych na rzeź.

Szkolne Koło TPD wspiera przede wszystkim najuboższe dzieci z naszej szkoły, poprzez np. dofinansowanie do wycieczek, kolonii letnich, pomoc doraźną dla rodzin ubogich itp.

Uczniowie ZSO nr 1 w ramach wolontariatu wielokrotnie kwestowali podczas Dni Sosnowca oraz prowadzili zabawy i konkursy w czasie festynu z okazji Dnia Dziecka na terenie warsztatów Terapii Zajęciowej w Ośrodku Profilaktyki Dziecka i Rodziny. Młodzież prezentuje występy teatralne, taneczne oraz pastorałki dla przebywających tam matek z dziećmi. Od kilku lat organizowane są zabawy karnawałowe z poczęstunkiem dla dzieci ze szkoły specjalnej w Czeladzi . Duża grupa uczniów pod opieką mgr Haliny Gruszeckiej, bierze udział w corocznych konkursach i plenerach plastycznych organizowanych przez OM TPD w Sosnowcu. Z inicjatywy przewodniczącej koła powstał zespół taneczny "Słoneczka", który miał na swoim koncie wiele sukcesów (m. in. na organizowanym cyklicznie przeglądzie Zespołów Tanecznych Świetlic, SP oraz Gimnazjów pod patronatem OM TPD).

Już do tradycji należy organizowanie dyskotek dla klas gimnazjalnych, charytatywnych kiermaszów świątecznych i wielu innych ciekawych akcji szkolnych oraz na terenie miasta.

W ZSO nr 1 odbyła się debata przedstawicieli młodzieżowych kół wraz z opiekunami z sosnowieckich szkół pt. "Przyjaciel- kto to taki?".

Należy dodać, iż Pani Halina Gruszecka, Pani Gabriela Bartczak-Konkol, a także dyrektor ZSO nr 1 Pan Zbigniew Cecot zostali uhonorowani odznaką "Przyjaciel Dziecka", co jest szczególnym wyróżnieniem dla osób działających na rzecz dzieci.

Szkolne koło TPD pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym nauczycielom, uczniom i ich rodzicom za okazane wsparcie i pomoc w pozyskiwaniu środków pieniężnych i materialnych.


Zobacz zdjęcia 50 lat TPD w Sosnowcu
Podziękowanie dla Przedstawicieli Szkolnego Koła TPD nr 28 przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr1ROK szkolny 2012/2013

ROK szkolny 2011/2012

ROK szkolny 2010/2011

ROK szkolny 2009/2010
Content
Content