Skip to main content
32
58

Puchar Walentego

Wersja do wydruku

Puchar Walentego

i Nagroda Dyrektora Szkoły

dla najlepszej klasy gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

Turniej klas to przedsięwzięcie mające na celu integrację zespołów klasowych.
Nadrzędne cele to wychowanie:

 • człowieka kulturalnego
 • odpowiedzialnego za siebie i za innych
 • zdyscyplinowanego
 • koleżeńskiego
 • twórczego

Regulamin:

 1. W rywalizacji biorą udział wszystkie klasy gimnazjum od II do III.
 2. Wszystkich uczniów obowiązują te same zasady.
 3. Każda klasa będzie zdobywała punkty w niżej wymienionych kategoriach:
  A. strój szkolny codzienny: zgodnie ze Statutem Szkoły, obuwie zmienne (trampki, adidasy, obuwie płaskie, bardziej eleganckie na obcasach jest dopuszczalne wyłącznie do stroju galowego).
  B. strój galowy - dla dziewcząt: zgodnie ze Statutem Szkoły ( biała bluzka, spódnica granatowa lub czarna, ewentualnie eleganckie spodnie granatowe lub czarne); dla chłopców: marynarka, biała koszula, eleganckie spodnie granatowe lub czarne.
  C. spóźnienia – zgodnie z informacjami zawartymi w dzienniku elektronicznym
  D. ilość godzin nieusprawiedliwionych – zgodnie z informacjami zawartymi w dzienniku elektronicznym.
  E. kultura osobista i zachowanie
  F. dekoracje, plansze, plakaty
  G. surowce wtórne.
  H. uroczystości szkolne
  I. akcje charytatywne
  J. konkursy, zawody sportowe
 4. Przyznawane będą punkty od 0 - 5 - w kategoriach od A do F
  od 0 - 10 - w kategoriach od H do J
  od 0 - 20 - w pkt G

  Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz powyższego regulaminu będą odejmowane punkty (od 1-10 pkt )

 5. Punkty poszczególne klasy zdobywają przez cały rok szkolny, począwszy od 2 października 2017 r. do 25 maja 2018 r.
 6. Punkty przyznają: dyrektor, wicedyrektor szkoły oraz odpowiedzialni nauczyciele.
 7. Punktacja będzie podana do publicznej wiadomości - wywieszona w szkolnej gablocie.
 8. Podsumowanie punktów nastąpi do 4 czerwca 2018 r.
 9. Ogłoszenie wyników i wręczenie Pucharu Walentego - zakończenie roku szkolnego 2017/2018
 10. Realizacja nagrody ufundowanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Rodziców- czerwiec w przypadku klas III, dla pozostałych klas we wrześniu.

  Za aktualizację punktacji i prawidłowy przebieg współzawodnictwa klas odpowiadają nauczyciele:

  przewodnicząca: mgr Dorota Lichwała
  mgr Iwona Bartyzel- Szymczyk
  mgr Gabriela Bartczak -Konkol
  mgr Ewa Brachaniec
  mgr Monika Szar
  mgr Dominika Śmidowicz

  W realizacji zadań nauczycieli wspomaga Samorząd Szkolny.

  Życzymy powodzenia!


  WYNIKI Z POPRZEDNICH EDYCJI

Content
Content