Skip to main content
32
58

219 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wersja do wydruku

Dnia 30 kwietnia odbył się uroczysty apel z okazji 219 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa II „d” liceum pod opieką wychowawcy mgr Mariusza Jarczyńskiego przygotowała część artystyczną o patriotycznej i rocznicowej wymowie.

Uroczystość tę zainicjowało wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu narodowego, po którym odbyła się część artystyczna. Otrzymaliśmy możliwość przypomnienia sobie całej historii dotyczącej tego zdarzenia.

Uczniowie klasy II d przybliżyli nam następujące fakty:
Gdy wiosną 1791 roku w kraju przeciwnicy reform podburzali zacofaną szlachtę, szukali poparcia u obcych dworów. Musieliśmy działać szybko i zdecydowanie.

3 maja 1791 roku król Stanisław August i przywódcy stronnictwa patriotycznego zgłosili Konstytucję, która została przyjęta przez aklamację.

Konstytucja 3 Maja, miała na celu zachowanie całości i suwerenności państwa, zagwarantowanie przywilejów szlachty, duchowieństwa i mieszczan, wprowadzenie nowej formy ustroju państwa.
Po uchwaleniu przez Sejm Czteroletni 3 maja 1791 nowej konstytucji ustrojowej, część wpływowej magnaterii nie zamierzała poddać się prawom ustanowionym przez tę konstytucję i 14 maja 1792 zawiązała w niewielkim miasteczku Targowicy na kresach konfederację w celu jej obalenia.

Jej zawiązanie posłużyło Rosji jako pretekst do interwencji zbrojnej w Rzeczypospolitej.
Król Stanisław August 24 lipca przystąpił do konfederacji targowickiej, oraz polecił zaprzestać działań wojennych.

Rocznica ta, obchodzona jest przez ponad 200 lat i nie przeszkodziły w tym represje ani rozbiory. Przez te wszystkie lata, Polacy widzą w niej symbol patriotycznych dążeń do odrodzenia. Kilkadziesiąt lat temu jak i dziś, rocznica ta obchodzona jest z dumą i świadomością jej znaczenia dla narodu polskiego. Świetna inscenizacja apelu sprawiła, że uczniowie oglądali go z powagą i zaciekawieniem.
Zobacz zdjęcia

Content
Content