Skip to main content
32
58

Apel Dyrektora szkoły

Wersja do wydruku

Apel Dyrektora szkoły

W związku z apelem ministra edukacji narodowej o przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy" przez uczniów - zwracam się do uczniów i ich rodziców i proszę o zapoznanie się z materiałem który został przekazany na moje ręce :

Adresy stron internetowych i numery telefonów
- Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii
http://www.dopalaczeinfo.pl (strona informacyjna)
oraz
www.kbpn.gov.pl/portal?id=112271 (poradnik dla rodziców)
- Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://www.bc.ore.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=186 (poradnik Profilaktyka uzależnień w szkole)
Dodatkowe informacje można także uzyskać w antynarkotykowym telefonie zaufania pod numerem 801 199 990, czynnym codziennie w godz. 16 - 21.

Dyrektor szkoły
mgr Zbigniew Cecot

Content
Content