Skip to main content
32
58

Konkurs z języka polskiego

Wersja do wydruku
Sosnowiec,11 marca 2011 r.

Drodzy uczniowie klas VI!

Proponujemy Wam konkurs z języka polskiego już po sprawdzianie szóstoklasisty. Udział w konkursie będzie ugruntowaniem zdobytej wiedzy i potwierdzeniem Waszych umiejętności.


Czekają na Was atrakcyjne nagrody!


Zapraszamy uczniów klas VI do wzięcia udziału w konkursie - Język polski pełen niespodzianek, który odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu 08.04. 2011 roku (piątek) o godz.10 00 w auli szkolnej.


REGULAMIN KONKURSU


1.CELE KONKURSU:
 • doskonalenie umiejętności językowych;
 • rozbudzanie zainteresowania językiem ojczystym;
 • uwrażliwianie na piękno języka;
 • utrwalenie wiedzy o przysłowiach polskich i ich znaczeniu w życiu codziennym;
 • dzielenie się wiedzą i umiejętnościami poza macierzystą szkołą.
2.ZAGADNIENIA KONKURSOWE :
 • fleksja,
 • leksyka;
 • składnia;
 • fonetyka;
 • ortografia;
 • przysłowia polskie.
3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas VI (z każdej szkoły 2 reprezentantów wyłonionych przez nauczycieli w eliminacjach wstępnych) .
 2. Konkurs odbędzie się: 08.04.2011r. godz.10 00.
 3. Czas trwania części konkursowej – około 45 minut.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po sprawdzeniu prac.
 5. Konkurs przeprowadzi i oceni Szkolna Komisja Konkursowa, w skład której wchodzą nauczyciele języka polskiego.
 6. Podczas pisania testu nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych.
Karta zgłoszenia
L.p. Imię i nazwisko ucznia Adres szkoły/Pieczęć Imię, nazwisko oraz tytuł naukowy
osoby przygotowującej do konkursu
1.
2.

Zgłoszenia należy przesyłać do 04. 04. 2011r.
Konkurs odbędzie się 08 .04. 2011r. o godz.10 00
Organizatorzy: nauczyciele ZSO nr 1 w Sosnowcu:

 • mgr Jolanta Jelonek
 • mgr Dorota Lichwała

  Adres szkoły: ZSO nr 1 w Sosnowcu
  ul. Staszica 62
  Tel./ fax. 32 266 18 34

  Highslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JSHighslide JS

 • Content
  Content