Skip to main content
32
58

III Turniej Języka Angielskiego dla uczniów szkół podstawowych

Wersja do wydruku

III TURNIEJ JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Szanowni Nauczyciele Języka Angielskiego

Serdecznie zapraszamy Państwa uczniów z klas V i VI szkół podstawowych do wzięcia udziału w Turnieju Języka Angielskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych.

druk zgłoszenia
Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowań oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności
  uczniów z obszaru kształcenia języka angielskiego.
 2. Dodatkowe motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego.
 3. Różnicowanie uczniów na poziomie szkoły i umożliwienie
  porównania ich wyników z wynikami uczniów innych szkół.
 4. Nagradzanie wysiłków uczniów i nauczycieli.

Regulamin Konkursu

 1. Organizatorem turnieju jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu.
 2. W konkursie mogą brać udział uczniowie V i VI klas szkoły podstawowej. Konkurs nie jest
  przeznaczony dla uczniów, dla których język angielski jest językiem ojczystym lub uczyli się
  go poza granicami Polski dłużej niż 3 miesiące.
 3. Jedna szkoła może zgłosić nie więcej niż 2 uczniów.
 4. Konkurs składa się z jednego etapu, który odbędzie się w formie 60 min. testu. Test obejmuje:

  - część gramatyczno - leksykalną
  - rozumienie ze słuchu
  - rozumienie tekstu czytanego

  Problematyka i wymagania konkursu obejmują Podstawy Programowe języka angielskiego dla klas V-VI szkoły podstawowej.

 5. Test zostanie opracowany przez organizatorów konkursu.
 6. Komisja konkursowa sprawdzi prace uczniów oraz wręczy nagrody i dyplomy.
 7. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie zainteresowane szkoły przesyłają do dnia 8 kwietnia
  2011r.
 8. Konkurs odbędzie 15 kwietnia o godz. 1000 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w
  Sosnowcu, ul: Staszica 62
 9. Wszyscy uczniowie otrzymają dyplomy uczestnictwa a dla laureatów przewidziane są
  nagrody rzeczowe.

Wszyscy nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu otrzymają podziękowania od organizatora konkursu.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Organizatorzy konkursu:

mgr Agnieszka Kryczek
mgr Aleksandra Chruściel

ZGŁOSZENIA

1. E-mailem na adres organizatorów: a.chrusciel@onet.eu lub a.kryczek@op.pl

2. Pocztą:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
ul:Staszica 62
41-200 Sosnowiec

3. Faxem na numer: tel/fax: (032) 266 18 34

Content
Content