Skip to main content
32
58

Konkurs "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? – TIK"

Wersja do wydruku

Konkurs "Technologie Informacyjno-Komunikacyjne? – TIK"

tik-tak konkurs informatyczny

Konkurs organizowany jest przez:
Polskie Towarzystwo Informatyczne
Polskie Biuro ECDL
Konkurs organizowany w ramach
Światowych Dni Społeczeństwa Informacyjnego

Regulamin
Zasady Konkursu:

 1. Rejestracja uczniów na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl
 2. Konkurs odbywać się będzie w trzech grupach:

  - dla uczniów szkół podstawowych,

  - dla uczniów gimnazjów,

  - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 3. Uczeń wybiera szkołę jaką reprezentuje oraz poziom na jakim deklaruje udział w konkursie.
 4. Każdy uczeń może posiadać tylko jedno konto w konkursie. Osoba, która założy więcej niż jedno konto będzie zdyskwalifikowana.
 5. Szkoła, której uczniowie przystąpią do konkursu, ma prawo do umieszczenia baneru konkursu i logo PTI na stronie internetowej szkoły.
 6. Uczeń zobowiązany będzie do rozwiązania testu on-line.
 7. Uczniowie piszą konkurs w ściśle wyznaczonych terminach.
 8. Konkurs przebiega w dwóch etapach:

  Etap szkolny: rozwiązanie testów on-line w wyznaczonym terminie: od 4.04 – 8.04.2011 r. w dowolnym czasie, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu.

  Etap ogólnopolski: najlepsi uczniowie etapu szkolnego rozwiązują test on-line w dniu 15 kwietnia 2011 r. o określonych godzinach, zgodnie z zapisami w pkt 5 regulaminu.

 9. Punkty zdobyte na testach w etapie szkolnym i ogólnopolskim przez uczniów danej szkoły sumują się na rzecz wybranej szkoły.

Etap szkolny

 • uczeń zarejestrowany rozwiązuje testy w dniach od 4 do 8 kwietnia 2011 r.,
 • uczeń loguje się na stronę: www.tik-tak.eecdl.pl,
 • uczeń rozwiązuje test na następujących zasadach:

  * na rozwiązanie testu uczeń ma 15 minut,

  * w ciągu doby uczeń ma 5 podejść,

  * odstęp między kolejnym podejściami wynosi 1 godzinę,

  * pytania są losowane – tylko jedna odpowiedź jest poprawna,

 • za poprawną odpowiedz dostaje punkty dodatnie,
 • punkty sumowane są na koncie ucznia i są dodawane przy każdym następnym podejściu,
 • zdobyte przez ucznia punkty sumują się na koncie szkoły, którą reprezentuje,
 • na stronie www.tik-tak.eecdl.pl prowadzony będzie ranking on-line punktacji szkół oraz uczniów biorących udział w konkursie,
 • do testów na etapie szkolnym uczeń może podchodzić wielokrotnie, aż do wyczerpania odpowiedzi na pytania z danego poziomu;
 • etap szkolny zamknięty będzie 8 kwietnia 2011 r. o godzinie 23.59,
 • uczniowie z największą liczbą punktów przechodzą do etapu ogólnopolskiego,
 • lista finalistów umieszczona będzie na stronie: www.tik-tak.eecdl.pl do dnia 12 kwietnia 2011 r. o godz. 13.00.

  Etap ogólnopolski

 • etap finałowy odbędzie się 15 kwietnia 2011 r. od godz. 12.00 do 17.00
 • mogą w nim wziąć udział tylko te osoby, które zdobyły największa liczbę punktów w etapie szkolnym i znajdują się na liście finalistów,
 • uczeń może rozwiązywać zadania finałowe w szkole bazowej lub indywidualnie w domu,
 • finaliści do 14 kwietnia 2011 r., do godziny 24, muszą na stronie www.tik-tak.eecdl.pl wybrać termin (godzinę) rozwiązywania testu finałowego,
 • brak wyboru terminu oznacza rezygnację z etapu finałowego,
 • do testu finałowego można podejść tylko jeden raz,
 • test finałowy trwa 20 minut,
 • można rozwiązać dowolną ilość zadań w czasie 20 minut,
 • pytania będą wyświetlały się losowo,
 • za poprawne odpowiedzi dopisywane są punkty dodatnie, za błędne odpowiedzi odejmowane są punkty,
 • awaria indywidualnego komputera nie daje podstaw do ponownego podejścia do testu finałowego.
 • lista uczniów i szkół nagrodzonych oraz ranking szkół zostanie ogłoszony w dniu 20 kwietnia 2011 r.

  Terminy

  Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:

 • etap szkolny: 4-8 kwietnia 2011r.
 • etap ogólnopolski: 15 kwietnia 2011r.

  Podsumowanie i wręczenie nagród podczas obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 17 maja 2011r.

  koordynator: mgr Marzanna Grzeszczuk

 • Content
  Content