Skip to main content
32
58

Udział Aleksandry Lipki w projekcie „Be creative – Be employable”

Wersja do wydruku

Udział Aleksandry Lipki w projekcie „Be creative – Be employable”Nasza uczennica Aleksandra Lipka w dniach 5-12 maja 2013 r. wzięła udział w projekcie „Be creative – Be employable”, sfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z programu „Młodzież w działaniu”. Organizatorem wymiany, która odbyła się w ośrodku na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, było Europejskie Forum Studentów AEGEE Katowice.
Opis projektu:

‘Be creative - Be employable’ to trwający 8 dni projekt wymiany międzynarodowej skierowanej do młodych ludzi z Polski, Macedonii, Ukrainy oraz Węgier. Łącznie w wymianie wzięło udział 20 osób, po 5 z każdego kraju. Projekt powstał z myślą o młodzieży w wieku od 18 do 25 lat, gotowej do aktywnego uczestnictwa w całej wymianie, posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym. Był skierowany do młodych bezrobotnych, także do wolontariuszy i osób pracujących z młodzieżą. Temat programu skupiał się wokół kreatywności i problemu bezrobocia wśród młodych ludzi z krajów UE, jak również z państw nie będących jeszcze w Europejskiej Wspólnocie.

Celem wymiany było zmotywowanie młodzieży do kreatywnego, twórczego myślenia zarówno podczas szukania pracy, jak i przy tworzeniu innowacji czy własnego biznes planu. ‘Be creative – Be employable’ miał przybliżyć możliwości i korzyści płynące z bycia, mobilnym i aktywnym oraz świadomym obywatelem Europy. Staraliśmy się przekonać uczestników, ze warto być kreatywnym i przedsiębiorczym. Promowaliśmy zasady równości szans kobiet i mężczyzn, zarówno na płaszczyźnie zawodowej jak i społecznej.Tekst: Aleksandra Lipka

Content
Content