Skip to main content
32
58

KOMPLEKS SPORTOWY WIELOFUNKCYJNYCH BOISK PRZY ZSO nr 1 W SOSNOWCU JUŻ OTWARTY!

Wersja do wydruku

KOMPLEKS SPORTOWY WIELOFUNKCYJNYCH BOISK
PRZY ZSO nr 1 W SOSNOWCU JUŻ OTWARTY!

Dnia 3 czerwca 2013 roku o godzinie 12.00 w auli ( ze względu na nie sprzyjającą aurę ) Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia nowoczesnego kompleksu sportowego. Prowadziła ją nasza koleżanka, wybitna nauczycielka języka angielskiego, niezwykle lubiana i szanowana przez wszystkich uczniów Pani mgr Małgorzata Białas.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu przez wszystkich zgromadzonych w niej gości, nauczycieli i młodzieży. Na wstępie gospodarz imprezy, czyli Dyrektor ZSO nr 1 Pan Zbigniew Cecot powitał wszystkich Dostojnych Gości. Naszą uroczystość swą obecnością zaszczycili Prezydent Sosnowca Pan Kazimierz Górski; posłowie - Pani poseł Ewa Malik, Pan poseł Waldemar Andzel, Pan poseł Witold Klepacz; przedstawiciele Rady Miasta - wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Tomasz Bańbuła oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Wilhelm Zych; radni - Pan Adam Będzieszak, Pan Jan Bosak, Pan Wojciech Litwinko, Pan Stefan Wojnowski; ksiądz proboszcz kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Świętego Krzyża scj Witold Januś; prezes ZNP Pani Iwona Załucka, Pan profesor Jan Ilczuk , dyrektorzy zaprzyjaźnionych znamienitych szkół, przewodnicząca Rady Rodziców Pani Jolanta Sonik.

Następnie głos zabrał Prezydent Sosnowca Pan Kazimierz Górski, który podkreślił, że historyczna dzielnica , w której znajduje się nasza szkoła, ma perspektywę rozwoju, skoro dzięki uporowi wielu ludzi dobrej woli dochodzi do takiej inicjatywy jak otwarcie kompleksu sportowego. Pan Prezydent zauważył także, że zmiany dają motywację do pracy.

Później głos zabrała Pani poseł Ewa Malik, która wyraziła radość z okazji otwarcia kompleksu sportowego oraz złożyła gratulacje dyrekcji i wszystkim nauczycielom pracującym w naszej szkole, bowiem przyczyniają się oni do wszechstronnego rozwoju młodzieży. Pani poseł Ewa Malik szczególne podziękowania złożyła władzom samorządowym za przeznaczenie odpowiednich środków na budowę kompleksu sportowego i Panu Dyrektorowi Zbigniewowi Cecotowi za determinację w walce o powstanie owego kompleksu. Jako pamiątkę swej wizyty w naszej szkole, którą bardzo ceni za otwartość, przekazała do biblioteki szkolnej książki o powstaniu styczniowym i żołnierzach wyklętych.

Pan poseł Waldemar Andzel w swym krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na ideę fair play, która powinna być przestrzegana podczas rozgrywek na naszym boisku.

Pan poseł Witold Klepacz złożył gratulacje z okazji otwarcia kompleksu sportowego, podziękował panu prezydentowi oraz władzom samorządowym za uruchomienie boiska, a także złożył serdeczne życzenia przyszłym zwycięzcom sportowych potyczek.

Po przemówieniach wygłoszonych przez naszych Szanownych Gości nastąpiła historyczna chwila, a mianowicie otwarcie pięknego obiektu sportowego oraz symboliczne przecięcie wstęgi przez Prezydenta Sosnowca Pana Kazimierza Górskiego oraz Dyrektora ZSO nr 1 Pana Zbigniewa Cecota. W tym podniosłym wydarzeniu uczestniczyły także uczennice naszej szkoły Anna Fajer i Dominika Stępień (trenujące od wielu lat piłkę siatkową). Po przecięciu wstęgi Pan Dyrektor Zbigniew Cecot wypowiedział znamienne słowa, na które czekało tyle pokoleń młodzieży naszej szkoły: „Kompleks sportowy uważam za otwarty”.

Ksiądz proboszcz Witold Januś odmówił modlitwę i pobłogosławił nasz nowy kompleks sportowy, aby Oko Opatrzności zawsze czuwało nad ćwiczącymi na boisku uczniami i nauczycielami.

Tak więc oficjalne, choć symboliczne otwarcie wielofunkcyjnego boiska stało się faktem. Na zakończenie części oficjalnej wyprowadzony został sztandar szkoły i można było rozpocząć pokazy sportowe.

Należy podkreślić, że nasza placówka w 2010 r. zdobyła tytuł najbardziej usportowionej szkoły, bowiem trud naszych utalentowanych uczniów i nauczycieli wychowania fizycznego przynosi wymierne efekty. Jeden z wybitnych nauczycieli wychowania fizycznego, trener szermierzy Pan Leszek Chłosta przedstawił pokrótce dokonania uczniów naszej szkoły w dziedzinie szermierki. Mgr Leszek Chłosta podkreślił wybitne osiągnięcia uczniów - wielokrotne zdobycie tytułów mistrzów Polski, Europy i świata, ale przede wszystkim zwrócił uwagę na bardzo ważny problem, że dzieci i młodzież pochodzące ze Środuli mają szansę osiągnąć w życiu sukces! Trener Leszek Chłosta przygotował także ze swoimi podopiecznymi ( z których jeden - Kamil Marzec - to absolwent naszej szkoły) pokaz szermierki teatralnej oraz pokaz szermierki sportowej. Komentarz trenera Leszka Chłosty oraz krótki pokaz walki szermierczej na wszystkich wywarły ogromne wrażenie.

Następnie wystąpiła nasza drużyna siatkarska dziewcząt od wielu lat odnosząca ogromne sukcesy. Siatkarki wielokrotnie zajmowały I miejsce w Mistrzostwach Sosnowca, w Zawodach Rejonowych, czy w Zagłębiowskim Turnieju Miast w Siatkówce Plażowej. Na zakończenie przedstawione zostały osiągnięcia sportowe naszych uczniów w kilku wybranych dyscyplinach sportowych, np. w lekkoatletyce.

Na zakończenie głos zabrał gospodarz imprezy Pan Dyrektor Zbigniew Cecot, który wszystkich Szanownych Gości zaprosił do zwiedzania naszego nowo otwartego kompleksu sportowego.
Zobacz zdjęcia
Zobacz zdjęcia
Zobacz zdjęcia
Tekst: mgr Jolanta Jelonek

Content
Content