Skip to main content
32
58

WARSZTATY PRAWNICZE

Wersja do wydruku

WARSZTATY PRAWNICZE

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Świadomości Prawnej Młodzieży w ramach programu: „ Street Law – Katowice” 2014, umożliwiło uczniom naszego Gimnazjum i Liceum uczestniczenie w projekcie.

Projekt realizowany jest na terenie naszej szkoły, gdzie doktoranci Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzą nieodpłatne warsztaty dotyczące prawnych podstaw funkcjonowania państwa, demokracji, praw człowieka
i konsumenta, a także przybliżają uczniom podstawowe regulacje polskiego systemu prawnego.

W zakres omawianych zagadnień wchodzą główne dziedziny prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Niewątpliwie wiedza ta, pozwoli zbudować i rozwinąć świadomość prawną uczniów. Oprócz wykładów i warsztatów, uczniowie będą uczestniczyć bezpośrednio w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, poprzez udział w jawnych rozprawach sądowych oraz w panelach dyskusyjnych na terenie Wydziału Prawa i Administracji.

Spotkania na terenie naszej szkoły będzie prowadził Pan mgr Andrzej Kijak – doktorant Wydziału Prawa UŚL. w Katowicach.

13 lutego 2014r. uczniowie uczestniczyli w pierwszych zajęciach.

Tekst: mgr Ewa Brachaniec

Content
Content