Skip to main content
32
58

Konkurs - krótki filmik związany z naszą szkołą

Wersja do wydruku

Konkurs - krótki filmik o ....

związany z naszą szkołą

Masz szansę pokazania swoich umiejętności i zdolności. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy, materiał filmowy związany z naszą szkołą. Szkoła to nie tylko lekcje :). Najważniejszy jest pomysł ! Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Rada Pedagogiczna ZSO nr 1 w Sosnowcu
 2. W konkursie mogą brać udział wyłącznie filmiki, do których materiał filmowy został nagrany telefonem komórkowym , smartfonem. Filmiki można edytować w dostępnych programach do edycji wideo, dodając czołówkę, napisy, itp.
 3. Filmik powinien zawierać informacje o jego twórcach podane w końcowej części.
 4. Filmiki należy przekazywać w formacie avi jako pliki nagrane na płytę CD/DVD/Pendrive do przedstawicieli organizatorów konkursu Pani Katarzyny Jakubczyk, Marzanny Grzeszczuk do dnia

  12 czerwca 2015 r.

 5. Jury w składzie (organizatorzy oraz dwaj uczniowie) ocenia zgodność z tematyką konkursu, wartość artystyczną filmiku, przekaz dzieła, pomysłowość i kreatywność twórców, a także ilość pracy włożonej w powstanie dzieła.
 6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone oficjalnie w... czerwcu 2015 r:). z podaniem ich na stronie internetowej szkoły, na Facebooku, Youtube oraz w informacji umieszczonej na tablicy ogłoszeniowej wewnątrz szkoły.
 7. Laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymują nagrody rzeczowe.
 8. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatkową ocenę z informatyki.
 9. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
 10. Autor musi uzyskać zgody osób, których wizerunki zostały w dziele umieszczone w formie innej niż grupowa, o czym należy poinformować na końcu filmu.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania filmu przez ZSO nr 1 w Sosnowcu z podaniem nazwiska autora.
 12. Nagrane filmy przechodzą do dyspozycji ZSO nr 1 w Sosnowcu, a zgłaszając dzieło do konkursu, twórca wyraża zgodę na jego publikowanie przez ww. szkołę w mediach elektronicznych w dowolnej formie.
 13. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Content
Content