Skip to main content
32
58

VIII. Edycja Międzyszkolnego Konkursu „ROŹDZIEŃ” CZYTA „PRZEDWIOŚNIE ” STEFANA ŻEROMSKIEGO KONKURS DLA KLAS III GIMNAZJUM

Wersja do wydruku

VIII. Edycja Międzyszkolnego Konkursu
„ROŹDZIEŃ” CZYTA „PRZEDWIOŚNIE ”
STEFANA ŻEROMSKIEGO
KONKURS DLA KLAS III GIMNAZJUM

„Roździeń” czyta „Przedwiośnie ”
Stefana Żeromskiego!

W bieżącym roku we wrześniu odbędzie się 6. Edycja Ogólnopolskiej Akcji Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej.

Uczniowie „Roździenia” już teraz włączają się w tę wspaniałą akcję.
Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zachęcenie młodzieży
do propagowania czytelnictwa wśród swoich rówieśników oraz poznawanie utworów należących do klasyki literatury.

Zachęcamy Państwa do wspólnego czytania „Przedwiośnia ” Stefana Żeromskiego ! Zapraszamy zespoły dwuosobowe z klas III gimnazjum do publicznego przeczytania wybranego fragmentu „Przedwiośnia” . Czas wystąpienia ok. 4 minuty.

Czytanie „Przedwiośnia ” odbędzie się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
w Sosnowcu 28 marca 2017 roku (wtorek) od godz. 10:00. Zgłoszenia należy przesyłać
do 21 marca 2017 roku (wtorek).

1. CELE KONKURSU: „ROŹDZIEŃ” CZYTA „Przedwiośnie” :

• propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży,
• zachęcenie do czytania dzieł należących do klasyki literatury;
• doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
• zwrócenie uwagi na ponadczasowy charakter dzieła;
• kształtowanie wrażliwości językowej;
• doskonalenie umiejętności interpretacyjnych;
• wyróżnienie osób, które najpiękniej przeczytają fragmenty „Przedwiośnia ”.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE „ROŹDZIEŃ” CZYTA „Przedwiośnie ”:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas III gimnazjum (z każdej szkoły
dwóch reprezentantów wyłonionych przez nauczycieli w eliminacjach wstępnych).
2. Konkurs odbędzie się: 28 marca 2017 roku (wtorek) od godz. 10:00.
3. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do przygotowania wybranego fragmentu
„ Przedwiośnia ” Stefana Żeromskiego.
4. Konkurs polega na publicznym przeczytaniu wybranego fragmentu powieści.
5. Czas trwania wystąpienia – około 4 minuty.
6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się po zakończeniu prezentacji poszczególnych zespołów.
7. W skład jury wchodzą nauczyciele języka polskiego.

Postanowienia końcowe:

1. Opiekunowie prawni uczestników proszeni są o pisemne wyrażenie zgody na wykorzystanie i przetwarzanie przez organizatora danych osobowych oraz wizerunku (zdjęcia, film) uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, w celach informacyjnych (strona internetowa szkoły). Wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych zgodne będzie z Ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie.
ORGANIZATORZY: nauczyciele ZSO nr 1 w Sosnowcu:
mgr Jolanta Jelonek
mgr Dorota Lichwała
ADRES SZKOŁY:
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Sosnowcu
ul. Staszica 62, tel./ fax. (32)2661834;
www.rozdzienski.pl Adres e-mail: gim11@sosnowiec.edu.pl

Załącznik CZYTAMY Przedwiośnie
Załącznik CZYTAMY Przedwiośnie

Content
Content