Skip to main content
32
58

Inspirujące spotkanie w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej 29 marca 2017 r.

Wersja do wydruku

Inspirujące spotkanie w Domu Oświatowym Biblioteki Śląskiej
29 marca 2017 r.


Grupa studencka Lektorium oraz Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego
zaprosiła uczniów klasy IIa i IIb LO (rozszerzenie) na inscenizowane czytanie Seneki Młodszego. Młodzież mogła wysłuchać tragedii Seneki w pierwszym współczesnym tłumaczeniu autorstwa Tomasza Sapoty i Iwony Słomak.

Występ studentów poprzedził wykład prof. UŚ dra hab. Tomasza Sapoty, który przygotował obecnych do słuchania antycznej tragedii. Pan Profesor przypomniał biografię Seneki, który dla licealistów jest przede wszystkim filozofem rzymskim, stoikiem.„Trojanki” to jedna z dziewięciu zachowanych w całości tragedii tegoż autora.

Czytanie inscenizujące było dla młodzieży ciekawym doświadczeniem, choć trudnym, wymagającym szczególnej uwagi i skupienia. Uniwersalny charakter utworu
może skłonić do głębszej refleksji na temat ludzkiego życia, a przede wszystkim zainspirować
do czytania kolejnych, ambitnych dzieł.

Opiekunowie:
mgr Małgorzata Białas
mgr Dorota Lichwała

Content
Content