Skip to main content
32
58

Wykłady i zajęcia w Instytucie Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wersja do wydruku

Wykłady i zajęcia
w Instytucie Nauki o Materiałach
Uniwersytetu Śląskiego


2 marca uczniowie z klasy maturalnej odwiedzili Instytut Nauki o Materiałach na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie w trakcie Dni Otwartych. Pani Dziekan WIiNoM przywitała nas i przedstawiła wszystkie kierunki kształcenia jakie są prowadzone na Wydziale, następnie uczestniczyli w trzech wykładach: pierwszy z nich prowadził Pan dr Andrzej Swinarew pt „Nie wszystko złoto co się świeci- polimery fotoluminescencyjne”, drugi wykład prowadził Pan dr inż. Krzysztof Aniołek „Rola materiałów inżynierskich oraz modelowania numerycznego w rozwoju transportu szynowego”, oraz trzeci wykład prowadziła Pani dr inż. Sylwia Golba na temat „Polimery, które zmieniły świat”. Wykłady prowadzone w sposób dynamiczny, interesujący wywarły na wszystkich duże wrażenie.

Po wykładach zwiedzaliśmy (w grupach) laboratoria Instytutu Nauki o Materiałach UŚ połączone z pokazami! "Materiały do zadań specjalnych" – pokazy prowadziły mgr inż. Izabela Matuła, mgr inż. Jagoda Barczyk, "Zobaczyć niewidzialne – pokazy" prowadzili dr Maciej Zubko, mgr inż. Paweł Świec, "Nowoczesne techniki wytwarzania - obrabiarki CNC" Pracownia badań własności mechanicznych mgr inż. Karolina Gajos, i na zakończenie "Pracownie dyfrakcji rentgenowskiej" dr hab. Małgorzata Karolus, dr inż. Robert Paszkowski. To był dzień pełen wrażeń !

Marzanna Grzeszczuk – nauczyciel informatyki
Ewa Brachaniec - doradca zawodowy

Content
Content